Bardzo miło nam poinformować, że otrzymaliśmy pomoc finansową z Funduszu Wsparcia Kultury. Celem Funduszu jest zapewnienie stabilnego funkcjonowania instytucji i utrzymanie dotychczasowego zatrudnienia w sektorze kultury. Pomoc dotyczy rekompensaty części utraconych – z powodu epidemii – przychodów netto w okresie od 12 marca do 31 grudnia br.

W związku z licznymi kontrowersjami wyjaśniamy, że otrzymane wsparcie w kwocie 66.627,00zł stanowi 40% utraconych przychodów netto jedynie z odpłatnej działalności artystycznej i wykorzystane zostało na:

– wynagrodzenia oraz usługi stałe (księgowość, IT): 46.930,84zł;

– działalność promocyjną: 869,65zł;

– pokrycie przeterminowanych zobowiązań (usługi transportowe – udało nam się zorganizować 8 koncertów darmowych w 2020 roku, co nie oznacza, że my nie ponieśliśmy żadnych kosztów): 4.600,00zł;

– wykonanie elementów strojów i rekwizytów, jako koszty przeniesione z zaplanowanych na 2021r. (obostrzenia w prowadzeniu działalności nie miną 31.12, dzięki przeniesionym kosztom mamy środki na działalność przynajmniej w styczniu): 6.530,00zł;

– zakup materiałów bezpośrednich do uatrakcyjnienia zajęć artystycznych dla dzieci (w związku z edukacją zdalną czujemy się w obowiązku przejąć część kompetencji szkół): 7.696,51zł.

Jednocześnie informujemy, że wsparcie ze wszystkich mechanizmów przeciwdziałania COVID-19 w 2020 roku wyniosło 84.911,88zł, co stanowi 11,62% przychodów z 2019 roku.