Celem głównym Akademii jest harmonijny i wszechstronny rozwój ruchowy, psychiczny oraz społeczny uczniów klas 1-3 szkół Aglomeracji Poznańskiej, przyczyniając się do budowania świadomego i zdrowego, młodego społeczeństwa, w oparciu o tożsamość regionalną.

Zajęcia edukacyjno-artystyczne odbywają się w 5 szkołach podstawowych w ramach zajęć pozalekcyjnych, bezpłatnie. Obejmują one m. in. przekazanie wiedzy dotyczącej polskiej kultury ludowej, kładąc nacisk na dziedzictwo kulturowe Regionu Wielkopolski, nauczanie poszczególnych figur i układów choreograficznych, rozwijanie poczucia rytmu i estetyki ciała, naukę podstawowych technik tanecznych i wokalnych.

Więcej na af.poligrodzianie.pl