Zamówienia

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia stanowiska pracy garderobianej

By 13 sierpnia 201917 grudnia, 2020No Comments

ROZSTRZYGNIĘCIE:

W dniu 20 sierpnia 2019 r. w Poznaniu komisja oceniająca oferty dokonała wyboru najkorzystniejszej oferty na dostawę wyposażenia stanowiska pracy garderobianej. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Wójcik i Spółka, NIP 725-001-51-99. Zamówienie realizowane będzie z wyłączeniem pozycji 8., która nie spełnia wymogów specyfikacji technicznej zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE
FORMULARZ OFERTY – ZAŁĄCZNIK 1
OŚWIADCZENIE O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU – ZAŁĄCZNIK 2